นามนุญฺญํ กุทาจนํ ในกาลไหนๆ ไม่ควรกล่าววาจาไม่น่าพอใจ  
  วีดีโอสุทัสสา
มักกะลีผล #2 (20/10/2539) Part 3
(29 มิถุนายน พ.ศ. 2554)
(เปิดดู5348)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
มักกะลีผล #2 (20/10/2539) Part 1
(29 มิถุนายน พ.ศ. 2554)
(เปิดดู3752)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ๔
(28 มิถุนายน พ.ศ. 2554)
(เปิดดู4803)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ๓
(28 มิถุนายน พ.ศ. 2554)
(เปิดดู2874)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ๑
(28 มิถุนายน พ.ศ. 2554)
(เปิดดู4173)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ๒
(28 มิถุนายน พ.ศ. 2554)
(เปิดดู3403)( เปิดล่าสุด15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
ทั้งหมด 6 รายการ 1 / 1
 
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2018 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์