ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาแล ประเสริฐกว่าทรัพย์  
  เสียงธรรม
 

ธรรมนิยาย ชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
เรื่อง มักกะลีผล
 MP3 พร้อมดนตรีประกอบ

เป็นเรื่องราวสมัยเยาว์วัย ตั้งแต่เป็นเด็กชายเจริญ อายุ ๖ ขวบ จนถึงบวชเป็นพระภิกษุ และมาอยู่ที่วัดป่ามะม่วง

เขียนโดย : สุทัสสา อ่อนค้อม
เสียงบรรยายโดย : สุทัสสา อ่อนค้อม
รายละเอียดการสั่งซื้อ คลิก


   

ธรรมนิยาย ชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
เรื่อง นารีผล
   MP3 พร้อมดนตรีประกอบ  

เล่าเรื่องตั้งแต่รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทางจิตวิญญาณ การชดใช้กรรมที่ก่อนไว้สมัยเป็นเด็ก ซึุ่งต้องเสี่ยงกับการเสียชีวิตมาหลายต่อหลายครั้ง

เขียนโดย : สุทัสสา อ่อนค้อม
เสียงบรรยายโดย : สุทัสสา อ่อนค้อม
รายละเอียดการสั่งซื้อ คลิก


   

ธรรมนิยาย ชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
เรื่อง สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
    MP3 พร้อมดนตรีประกอบ

เล่าถึงจริยวัตรของพระเจริญ และเรื่องราวของบุคคลต่าง ๆ ที่มาพบ จนได้เลื่อนสมณศักดิ์ในพระครู ถึงการประสบอุบัติเหตุรถคว่ำ
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เวลา ๑๒.๔๕ น.

เขียนโดย : สุทัสสา อ่อนค้อม
เสียงบรรยายโดย : สุทัสสา อ่อนค้อม
รายละเอียดการสั่งซื้อ คลิก

   

ธรรมนิยาย ชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
เรื่อง วัฏจักรชีวิต    
MP3 พร้อมดนตรีประกอบ

เป็นเหตุการณ์ต่อจากรถคว่ำจนถึงพบกับพระเถระ ซึ่งเคยเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวของกรุงธนบุรี

เขียนโดย : สุทัสสา อ่อนค้อม
เสียงบรรยายโดย : สุทัสสา อ่อนค้อม
รายละเอียดการสั่งซื้อ คลิก

   

ธรรมนิยาย ชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
เรื่อง ความหลงในสงสาร
  MP3 พร้อมดนตรีประกอบ

ตอนต้นจะเป็นสนทนาซึ่งเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน แห่งกรุงธนบุรีที่ไม่มีในประวัติศาสตร์ ต่อจากนั้นเป็นเรื่องที่พระครูเจริญเดินทางไปอินเดียเพื่อนมัสการ
สังเวชนียสถาน

เขียนโดย : สุทัสสา อ่อนค้อม
เสียงบรรยายโดย : สุทัสสา อ่อนค้อม
รายละเอียดการสั่งซื้อ คลิก

   

ไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรก     MP3 พร้อมดนตรีประกอบ

ปัจจุบันความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม มักถูกมองว่าเป็นเรื่องงมงาย
ไร้สาระทั้งนี้เพราะความคิดความเืชื่อถือของคนส่วนใหญ่
เน้นหนักไปในเรื่องวัตถุธรรม มากกว่า คุณธรรม

เขียนโดย : สุทัสสา อ่อนค้อม
เสียงบรรยายโดย : สุทัสสา อ่อนค้อม
รายละเอียดการสั่งซื้อ คลิก

 
VCD สอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
(Practice of Vipassana Meditation)
  

โดย หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญธรรมาราม
ประกอบด้วย 12 บท เริ่มจาก
แนะนำการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน,การบูชาพระรัตนตรัย,
การเดินจงกรม 1 - 6 ขั้นตอน,การนั่งสมาธิ,การแผ่เมตตา,การนอนเจริญวิปัสสนาสมาธิ,
เบญจางคประดิษฐ์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ดูวีดีโอสอนการปฏิบัติ ตอนที่ 1
 
ดูวีดีโอสอนการปฏิบัติ ตอนที่ 2
กลับด้านบน
 
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2019 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์