อนิจฺจา วต สงฺขารา สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยงหนอ  
  วีดีโอสุทัสสา

มักกะลีผล #2 (20/10/2539) Part 3


เขียนเมื่อ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554 | อ่าน 5664

 

 
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2019 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์