อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก การก่อหนี้ เป็นทุกข์ในโลก  
  วีดีโอสุทัสสา

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ๑


เขียนเมื่อ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 | อ่าน 4344

 

 
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2019 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์