สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง  
  วีดีโอสุทัสสา

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ๒


เขียนเมื่อ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 | อ่าน 3392

 

 
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2018 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์