คนใดชอบนอน ชอบมั่วสุม ไม่เอางาน เกียจคร้าน เอาแต่โกรธ งุ่นง่าน นั้นคือทางแห่งความเสื่อม  
  เรื่องใหม่วันนี้
  อานาปานสติสมาธิ  
 
 

 

เรื่อง

อานาปานสติสมาธิ
ว/ด/ปี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐
ข้อความ อานาปานสติสมาธิ เป็นวิธีเจริญสมาธิที่ปฏิบัติได้สะดวกยิ่ง ทั้งนี้เพราะวิธีเจริญอานาปานสติสมาธิใช้ลมหายใจ ซึ่งแนบเนื่องอยู่กับตัวของทุกคน ใช้ได้ทุึกเวลา ทุกสถานที่ในทันทีที่ต้องการ ไม่มีวัตถุสำหรับเพ่ง จึงไม่ต้องตระเตรียมวัตถุอุปกรณ์อย่างพวกกสิณ หรือพวกอสุภะ เป็นต้น ในเวลาเดียวกันก็เป็นอารมณ์ประเภทรูปธรรมซึ่งกำหนดได้ชัดเจนพอสมควร ไม่ละเอียดลึกซึ้งอย่างกรรมฐานประเภทนามธรรมที่ต้องนึกขึ้นมาจากสัญญา และถ้าต้องการปฏิบัติอย่างง่าย ๆ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ความแยกแยะพิจารณาสภาวธรรมอย่างพวกธาตุมนสิการ เป็นต้น ผู้ที่ใช้สมองเหนื่อยมาแล้วก็ปฏิบัติได้สบาย พอเริ่มลงมือปฏิบัติก็ได้รับผลประโยชน์ทันทีตั้งแต่ต้นเรื่อยไป ไม่ต้องรอจนเกิดสมาธิที่เป็นขั้นตอนชัดเจน กล่าวคือ กายใจผ่อนคลายไ้ด้พัก จิตสงบสบายลึุกซึ้งลงไปเรื่อย ๆ ทำให้อกุศลธรรมระงับและส่งเสริมให้กุศลธรรมเกิดขึ้น...
ที่มา จากหนังสือ การฝึกสมาธิ (Practice of meditation) โดย รศ.ดร. สุจิตรา อ่อนค้อม
 
     
  วันที่เขียน:28/6/2554  
     
  มีคนอ่านทั้งหมด: 3394 คน  
 
 
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
 • สร้างความดีตราบยังมีลมหายใจ นิยายชีวิตจริงของ สุทัสสา อ่อนค้อม
 • เข้าไปเยี่ยมอาจารย์ที่เฟซบุ๊คได้แล้วนะครับ
 • อวยพรให้กับอาจารย์ สุทัสสา อ่อนค้อม เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 60 ปี ในวันที่ 27 มีนาคม 2553 นี้
 • โกรธได้...แต่ต้องไหวตัวทัน
 •  

   
   
   
  หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
  ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
  84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
  มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  กระทรวงวัฒนธรรม  
  งานเขียนของสุทัสสา
  งานสอน
  งานวิจัย
  งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
  บทสัมภาษณ์
  © 2019 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์