ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง  
  คุยกับสุทัสสา
 
ขออนุญาติเผยแพร่เสียงอ่านหนังสือ
ดิฉันได้ฟังเสียงอ่านหนังสือมักรีผล นารีผล สัตว์โลกย่อมไปตามกรรม ความหลงในสงสาร ความหลังในสังสาร แล้วรู้สึกเพลิดเพลินและรู้สึกเหมือนหลวงพ่อท่านเตือนสติให้อย่าประมาทและเร่งทำความเพียร ทุกครั้งที่ฟังดิฉันรู้สึกชื่นชมและอยากขอบคุณในแรงศรัทธาของท่านอาจารย์ที่ได้เขียนหนังสือที่มีค่ามากต่อพระพุทธศาสนา และดิฉันอยากให้ญาติๆและเพื่อนๆของดิฉันได้รับความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันจึงขออนุญาติเผยแพร่เสียงอ่านหนังสือเพื่อเป็นธรรมทาน ขอกราบอนุโมทนากับท่านอาจารย์ด้วยนะคะ
เขียนโดย: อมรา ตระการกุลพันธ์ | 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:22:11
 
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2019 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์