จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเฐ ทุกฺขติ ปาฏิกงฺขา เมื่อจิตเศร้าหมอง ย่อมมีทุคติเป็นแดนหวัง  
  คุยกับสุทัสสา
 
นั่งปฏิบัติอยู่ ๆ ก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นอดีตกษัตริย์

อยากสอบถาม นั่งปฏิบัติอยู่ ๆ ก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นอดีตกษัตริย์ไทยบางพระองค์ แบบนี้ จะเพี้ยนหรือเปล่า หรือว่าเป็นปกติคนปฏิบัติ หรือว่าปฏิบัติผิดแนว

เขียนโดย: kampoo | 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 21:46:47

กำหนดรู้หนอ..ๆ...ๆ  

ตอบโดย: บุญชัย จันฝาก | 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 22:17:16
  
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2019 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์