คนใดชอบนอน ชอบมั่วสุม ไม่เอางาน เกียจคร้าน เอาแต่โกรธ งุ่นง่าน นั้นคือทางแห่งความเสื่อม  
  คุยกับสุทัสสา
 
ขอสอบถามเรื่องการออกเสียงภาษาบาลี
สวัสดีค่ะ อาจารย์สุทัสสา หนูชื่อพรรณค่ะ ขออนุญาตเรียนปรึกษาเรื่องการออกเสียงสะกดที่ถูกต้องของบทสวดธรรมจักรฯค่ะ หนูมีความรู้ เรื่องภาษาบาลีอย่างจำกัด และไม่แน่ใจว่าออกเสียงอย่างถูกต้อง รบกวนอาจารย์ให้ความรู้ด้วยค่ะ และขอโทษที่ รบกวนเวลาของอาจารย์ค่ะ หนูกราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ พรรณ หมายเหตุ หนูแนบเนื้อหาบทสวด ออกเสียงตามที่เข้าใจมาด้วยค่ะ ถ้าบทสวดธัมจักร ที่หนูแนบมานี้ขาดตกบกพร่องไป หนูขอโทษค่ะ เพราะโหลดมาจาก อินเตอร์เน็ต และไม่ทราบว่าบทที่ถูกต้องคือบทไหนกันแน่ เพราะตามหนังสือสวดมนต์ที่มีขายตามร้านหนังสือ บางเล่มก็ยาวกว่านี้ บางเล่มก็สั้นกว่านี้ ครั้นลองฟังจากไฟล์เสียงตาม ยูทูป ก็ไม่ค่อยชัดเจน เพราะบางไฟล์ก็เริ่มเนื้อบทสวด บางไฟล์มีบทขัดก่อน งงค่ะ
เขียนโดย: วรพรรณ ตั้ั้งวัจนะโยบาย | 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 18:30:40

ตอบโดย: วรพรรณ ตั้ั้งวัจนะโยบาย | 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 20:45:22
 
-----
ตอบโดย: tdddd | 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 10:32:11
  
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2019 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์