อย่าปล่อยกาลเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์  
  คุยกับสุทัสสา
 
ขออนุญาติเผยแพร่เสียงหนังสือ ความหลังในสังสาร แจกฟรีที่ แอลเอ อเมริกาค่ะ
เพีอนซือ เสียงหนังสีอ ความหลังในสังสาร มาเป็นของขวัญวันปีใหม่ ฟังแล้ว อยากจะขออนุญาติ เผยแพร่เป็นธรรมทาน แจก ที่วัดที่ อเมริกาค่ะ เพื่อนๆที่นี่ ฟัง และอ่านทุกเรืองและสมใจมาปฏิบัติกันเยอะ พวกเราเด็กวัด ยูเอสเอ อยากทำแจกในวันสงกรานต์ และวันที่มีคนมาเข้าคอร์ส ปฏิบัติ ที่วัดไทยในแอลเอ วัดป่าธรรมชาติ วัดภูริทัตตวนาราม ที่ รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะ ขออนุโมนทนาล่วงหน้าค่ะ
เขียนโดย: roong magness | 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 23:34:59
 
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2019 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์