Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  คนขยัน ซื่้อสัตย์ ประหยัด อดทน ไม่มีวันอดตาย  
  คุยกับสุทัสสา
 
ลูกประคำ 108 ลูก
เรียน อาจารย์ที่เคารพ ผมได้ซื้อ CD จากธรรมสภาเรื่องความหลังในสังสาร ผมมีเรื่องกราบเรียนสอบถามอาจาย์เกี่ยวกับลูกประคำ 108 ที่สมเด็จโตท่านได้สร้างไว้ และได้มอบให้หลวงปู่นาค และหลวงปู่นาคได้มอบให้หลวงพ่อเจริญ ผมอยากเรียนสอบถามว่า เรื่องลูกประคำ 9 สี 108 ลูกนี้ ไม่ทราบว่า เป็นเรื่องที่หลวงพ่อท่านได้ถ่ายถอดผ่านอาจารย์มา หรือ เป็นเรื่องที่อาจารย์ได้อ่านข้อมูลจากหนังสือที่อื่น แล้วนำมารวบรวมเป็นธรรมนิยายครับ ขอสอบถามมาเท่านี้ครับ
เขียนโดย: พิพัฒน์ โลหะเสถียร | 18 ตุลาคม 2557 15:38:28
 
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2018 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์