คนที่ขยันในหน้าที่ ไม่ประมาท เอาใจใส่สอดส่อง ตรวจตรา จัดการงานให้เรียบร้อย เป็นอันดี จึงควรเข้ารับราชการ  
  คุยกับสุทัสสา
 
ลูกประคำ 108 ลูก
เรียน อาจารย์ที่เคารพ ผมได้ซื้อ CD จากธรรมสภาเรื่องความหลังในสังสาร ผมมีเรื่องกราบเรียนสอบถามอาจาย์เกี่ยวกับลูกประคำ 108 ที่สมเด็จโตท่านได้สร้างไว้ และได้มอบให้หลวงปู่นาค และหลวงปู่นาคได้มอบให้หลวงพ่อเจริญ ผมอยากเรียนสอบถามว่า เรื่องลูกประคำ 9 สี 108 ลูกนี้ ไม่ทราบว่า เป็นเรื่องที่หลวงพ่อท่านได้ถ่ายถอดผ่านอาจารย์มา หรือ เป็นเรื่องที่อาจารย์ได้อ่านข้อมูลจากหนังสือที่อื่น แล้วนำมารวบรวมเป็นธรรมนิยายครับ ขอสอบถามมาเท่านี้ครับ
เขียนโดย: พิพัฒน์ โลหะเสถียร | 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557 15:38:28
 
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2019 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์