ชิเน กทริยํ ทาเนน พึงชนะคนตระหนี่ ด้วยการให้  
  คุยกับสุทัสสา
 
โครงการปฏิบัติธรรม

อาจารยร์จะจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ ๗ รอบ (๘๔ พรรษา) ระหว่างเดือน พ.ย.- ธ.ค.๕๔ ติดตามอ่านรายละเอียดในนิตยสารกุลสตรี ท้ายคอลัมน์วินัยพระ - วินัยคฤหัสถ์ ค่ะ
 

อีกโครงการหนึ่ง คือ "โครงการทำดีเพื่อพ่อ" ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๖ ธ.ค.๕๔ ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ติดตามรายละเอียดในเว็บนี้ค่ะ

เขียนโดย: sasiyada | 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 19:55:21
 
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2019 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์