อุปทฺทวยธมฺมิโน อุปฺปชฺชิตวา นิรุฌฺชนฺติ สังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นแล้ว ก็มีความดับไปเป็นธรรมดา  
  คุยกับสุทัสสา
 
ขออนุญาตเผยแพร่เสียงอ่านหนังสือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
สวัสดีครับ อ.สุทัสสา ผมได้สั่งซื้อ CD mp3 ชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม หลังจากที่ได้ฟังจนจบผมเห็นว่า CD mp3 ชุดนี้มีประโยชน์ต่อผู้ที่มีโอกาสได้รับฟังอย่างมาก อย่างตัวผมเองจากที่เมื่อก่อนไม่ได้สนใจปฏิบัติธรรมและรู้สึกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธแต่เพียงในนามเท่านั้น ก็ได้เรื่มปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจัง ผมจึงอยากเรียนขออนุญาต เผยแพร่ CD mp3 ชุดนี้ ทาง youtube ครับ ผมขอยืนยันว่าการเผยแพร่นี้จะเป็นไปเพื่อการกุศลเท่านั้น ไม่มีการทำโฆษณาหรือการค้าใดๆบนหน้า youtube นั้น บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากผู้ฟังที่ได้รับจากการฟังธรรมนิยายชุดนี้ ขออนุโมนทนาให้อ.สุทัสสา และครอบครัวจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมครับ จึงกราบเรียนมาเพื่อขออนุญาต ขอบพระคุณครับ
เขียนโดย: สมมน เตชวรรณสิทธิ์ | 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 13:54:34

ยินดีครับ สาธุครับผม จิรวิชญ์ รณรื่น
ตอบโดย: จิรวิชญ์ รณรื่น | 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 19:29:51
  
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2019 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์