สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน  
  คุยกับสุทัสสา
 
ไม่สามารถติดต่อสั่งซื้อหนังสือได้
สวัสดีครับ ผมอยากสอบถามรายละเอียดเพื่อสั่งซื้อหนังสือ จึงโทรศัพท์สอบถามที่เบอร์ คุณจิรวิชญ์ 089-0444-728 แต่ไม่สามารถติดต่อได้ ไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเบอร์ติดต่อหรือเปล่าครับ ยังไงรบกวนตอบกลับไปทางเมล์ของผมหน่อยครับ
เขียนโดย: สมศักดิ์ ยงธนวัฒน์ | 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 19:01:09

ติดต่อได้ปกติครับผม
ตอบโดย: จิรวิชญ์ รณรื่น | 2 มกราคม พ.ศ. 2557 16:03:55
  
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2018 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์