สํโวหาเรน โสเจยฺยํ กลฺยาณึ ควรเปล่งวาจางาม ที่ฟังแล้วสุขใจ  
  คุยกับสุทัสสา
 
ร่วมทำบุญสถานปฏิบัติธรรมที่อินเดีย
รายนามผู้ร่วมทำบุญ 1. คุณ วิไลลักษณ์ โกสุมสุริยา 1000 บาท 2. คุณ สุชาติ เสถียรพัฒนากูล 2000 บาท 3. คุณ วรรณเพ็ญ เสถียรพัฒนากูลและคณะ 6000 บาท 4. คุณ สุทัศน์ เสถียรพัฒนากูล 1000 บาท 5. คุณ ทองลัย แถวลีลา 1000 บาท 6. คุณ จรูล สายสาลี 1000 บาท รวมเงิน 12,000 บาท ขอรับของด้วย 12 ชุด ส่งที่เดียวกันหมดตามที่อยู่หรือโทร 087-1199884 คุณ สุชาติ เสถียรพัฒนากูล 33 หมู่ 11 ( ซอย28 ) ต. หนองบัว อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี 15140
เขียนโดย: สุชาติ เสถียรพัฒนากูล | 2 กันยายน พ.ศ. 2556 11:49:31
 
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2019 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์