ทฬิทฺทิยํ ทุกฺขํ โลเก ความจนเป็นทุกข์ในโลก  
  คุยกับสุทัสสา
 
ขอนุญาตกระจายเสียง ธรรมนิยาย ชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ทางสถานีวิทยุ
ขอนุญาตกระจายเสียง สัตว์โลกฯทางสถานีวิทยุ เรียนคุณสุทัสสา อ่อนค้อม กระผมได้มีโอกาสฟังเสียง ธรรมนิยายสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ซึ่งเป็นชีวประวัติของหลวงพ่อจรัญ ซึ่งกระผมมีสถานีวิทยุ ในเครืออยู่หลายจังหวัด ทั้งของ ทภ.2 และวิทยุชุมชน ในบางจังหวัด เห็นว่ามีประโยชน์มากต่อเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างมาก อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับฟัง กระผมจึงอยากเรียนขออนุญาต เผยแพร่ ธรรมนิยายสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของท่าน ออกอากาศทางสถานีวิทยุฯครับ จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต ขอบคุณครับ
เขียนโดย: สรวิชญ์ เรืองแรงสกุล | 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 15:07:01
 
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2020 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์