การงานไม่คั่งค้างสับสน เป็นมงคลอย่างสูงสุด  
  คุยกับสุทัสสา
 
ขอนุญาตกระจายเสียง ธรรมนิยาย ชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ทางสถานีวิทยุ
ขอนุญาตกระจายเสียง สัตว์โลกฯทางสถานีวิทยุ เรียนคุณสุทัสสา อ่อนค้อม กระผมได้มีโอกาสฟังเสียง ธรรมนิยายสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ซึ่งเป็นชีวประวัติของหลวงพ่อจรัญ ซึ่งกระผมมีสถานีวิทยุ ในเครืออยู่หลายจังหวัด ทั้งของ ทภ.2 และวิทยุชุมชน ในบางจังหวัด เห็นว่ามีประโยชน์มากต่อเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างมาก อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับฟัง กระผมจึงอยากเรียนขออนุญาต เผยแพร่ ธรรมนิยายสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของท่าน ออกอากาศทางสถานีวิทยุฯครับ จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต ขอบคุณครับ
เขียนโดย: สรวิชญ์ เรืองแรงสกุล | 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 15:07:01
 
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2019 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์