ขยัน เอาธุระ ทำเหมาะจังหวะ ย่อมหาทรัพย์ได้  
  คุยกับสุทัสสา
 
ขอนุญาตกระจายเสียง สัตว์โลกฯทางสถานีวิทยุ
เรียนคุณสุทัสสา อ่อนค้อม ดิฉันเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนกุมภวาปีได้มีโอกาสฟังเสียงอ่านหนังสือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมซึ่งเป็นชีวประวัติของหลวงพ่อจรัญ ซึ่งดิฉันเคารพนับถือท่านมากเมื่อมีเวลาก็จะเข้าปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น ทีนี้ที่โรงเรียนมีสถานีวิทยุของโรงเรียนกุมภวาปีเองเป็นสถานีวิทยุท้องถิ่นและดิฉันได้จัดรายการวิทยุในวันพุธและวันพฤหัสบดีช่วงเวลา14.00-15.30 น.ชื่อรายการ เก็บธรรมะมาฟอกจิตกับครูนิดภัสรา ดิฉันเห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างสูงแก่ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนที่ฟังรายการวิทยุโรงเรียนกุมภวาปีถ้าจะเปิดเสียงอ่านหนังสือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของท่านออกอากาศทางสถานีวิทยุฯจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต เปิดเทปเสียงอ่านของท่านค่ะ .....ครูภัสรา อรุณมีศรี โรงเรียนกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี.....
เขียนโดย: ภัสรา อรุณมีศรี | 24 เมษายน พ.ศ. 2556 15:24:49
 
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2020 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์