อุปทฺทวยธมฺมิโน อุปฺปชฺชิตวา นิรุฌฺชนฺติ สังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นแล้ว ก็มีความดับไปเป็นธรรมดา  
  คุยกับสุทัสสา
 
เหตูการณ์ที่เกิดในมิมิตร

สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูมีเรื่องอยากจะเล่าให้อาจารย์ฟังเกี่ยวกับความฝันที่เกิดจากผู้ที่อยู่ใกล้ตัว เขาเล่าความฝันให้ฟังว่า มีเทวดา  มีบอกให้ไปกราบ หลวงพ่อจรัญที่ วัดอัมพวัน  และในวฝันเทวดาได้บอกว่าตอนนี้หลวงพ่อท่านสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ให้ไปกราบท่าน ตอนที่เข้าฝัน ประมาณ ปลายปี 2554 ซึ่งตอนนั้นหนูก็ได้ค้นข้อมูลหลวงพ่อท่าง อินเตอร์เน็ต ปรากฎว่าสุขภาพท่านไม่แข็งแรงจริง ๆ  แต่อย่างหนึ่งที่หนูเชื่อเขาเพราะว่าเขาชอบที่จะนั่งสมาธิ และสัมพัสอะไรต่าง ๆ ที่คนธรรมดาไม่สามารถมองและสัมพัสได้   แล้วมีวิธีอะไรที่จะทำให้เขาไปกราบหลวงพ่อได้ไม่ค่ะ เพราะหนูก็อยากตามไปกราบ ด้วยคะ  บ้านหนุอยูที่กาญจนบุรี  จะเดินทางโดยเส้นทางไหนได้บ้างค่ะ  สุดท้ายนี้หนูขออนุญาตน้อมนำคุณพระศรีรัตนตัยให้อาจารย์มีความสุข และสามารถถึงพระนิพพานในปัจจุบัน และอนาคนตระกาลเบื้องหน้า ค่ะ เพราะหนูจะได้อานิสงค์นั้นด้วยค่ะ หนูขออนุโมทนาเลยนะค่ะ

เขียนโดย: suchada thanokiang | 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 10:25:03

ตอบโดย: วลี บรรลือเสียง | 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 12:54:45
  
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2020 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์