ยํ เว เสวติ ตาทิโส คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น  
  คุยกับสุทัสสา
 
เรื่องไถ่ชีวิตโคกระบือ
ขอเชิญร่วมงานไถ่ชีวิตโคกระบือ ณ วัดป่าเจริญราชค่ะ ในวันที่7 ตุลาคม 55 ค่ะ แต่งชุดขาวนะคะ สนใจโทร. 082-7828159
เขียนโดย: วิรัตน์ ทรงพล | 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 13:51:54




 
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2020 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์