นตฺถิ พาเล สหายตา ความเป็นเพื่อนแท้ ย่อมไม่มีในหมู่คนพาล  
  คุยกับสุทัสสา
 
ขอทราบความแตกต่างระหว่าง พระมหายาน กับ ธรรมยุตค่ะ

และในศีล 227 ข้อ ของพระสงฆ์ มีข้อห้ามในการจับเงินของพระภิกษุสงฆ์ด้วยไหมค่ะ ขอความกระจ่างด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย: punchoo | 18 กันยายน พ.ศ. 2555 19:08:32

มหายานเกิดมาในภายหลัง ซึ่งมีข้อวัตรมากมายที่ต่างจากภิกษุในฝ่ายเถรวาท เช่น มีภรรยาได้ ดื่มเหล้าได้ ขับรถได้ ธรรมยุตเกิดขึ้นในประเทศไทยโดย พระสมณเจ้า เพื่อให้ภิกษุเคร่งครัดในการประพฤติปฎิบัติ เนื่องจากในสมัยนั้นมีพระปลอมเป็นจำนวนมาก ส่วนการจับเงินของภิกษุนั้นมีห้ามอยู่จริง แต่ในหลักความเป็นจริงแล้ว เดี๋ยวนี้พระจะขึ้นรถ จะเดินทางก็จำเป็นต้องใช้เงิน ไม่มีเครื่องบินฟรี รถแท๊กซี่ฟรี อันนี้ดูที่เจตนาเป็นหลัก ถ้าไม่ได้สะสมเงินเพื่อใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรก็ไม่เป็นไร ถ้าจิตมีไว้เพื่อสะสมเพื่อนำไปใช้เพื่อสนองกิเลสตัณหา อันนี้เป็นบาป
ตอบโดย: จิรวิชญ์ รณรื่น | 25 กันยายน พ.ศ. 2555 21:07:55
 
ดิฉันก็ชอบถวายเงินแด่พระภิกษุค่ะเพราะท่านมารับบิณฑบาตรไกลต้องมีรถรับส่งคะ่ คิดว่าใส่บารคนิื่นก็ใส่จนน่าจะพอฉันแล้ว แต่ค่านำ้มันนั้นท่านคงต้องจ่ายเองหรือไม่ก็คงมีญาติโยมปวารณาตัวรับท่านโดยไม่รับค่านำ้มัน ดิฉันก็เลยถวายท่านทุกเดิือนในช่วงเข้าพรรษาคะ่ คงไม่บาปหรอกคะ่เพราะถ้าเรามีเจตนาที่ดีนะคะคือช่วยให้ท่านไม่ต้องเดินไกลนับ 10 กิโลเมตร และท่านก็จะมาสายมาก หรือไม่ท่านก็ต้องออกรับบิณฑบาตรแต่เช้ามืดคะ่
ตอบโดย: วิรัตน์ ทรงพล | 26 กันยายน พ.ศ. 2555 07:44:46
  
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2020 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์