สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ ความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์ รู้ได้เฉพาะตัว  
  คุยกับสุทัสสา
 
ไปนมัสการสังเวชนียสถานที่อินเดียและเนปาล

กราบ..ท่านอาจารย์  ผมเคยลงข้อความในกระทู้แล้วเมื่อครั้งประมาณเดือน สิงหาคม 54 ที่ผ่านมา และได้บรรยายเกี่ยวกับความรู้สึก และ ความปิติใจที่ได้รับ จากการอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ ตลอดจนได้มีโอกาสไปปฎิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน  และ ที่หาที่สุดมิได้ ก็ ได้ไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาลมาแล้ว เมื่อ เดือน มีนาคม 55 ที่ผ่านมานี้ ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวง เป็นผลพวงมาจากที่ได้พบกับหนังสือของท่านอาจารย์ และ ได้นำมาปฎิบัติประยุกต์ใช้กับชีวิตของตัวผมเอง แนวทางปฎิบัติและพระธรรมคำสอนของของพ่อใหญ่วัดอัมพวัน เห็นผลเป็นประจักษ์แก่ตัวผมเอง  ขอขอบพระคุณหนังสือที่ทรงคุณค่า บทความที่มีคุณค่า และ ได้ช่วยให้ชีวิตของผมได้มีความเป็นศิริมงคล ได้พบกับหนทางที่จะดำเนิน ตามหลักครรลองธรรมที่ปุถุชนพึงจะได้ปฎิบัติตามสติ และ กำลังของตัวผมเอง  ขออนุโมทนา สาธุการ และขออ้างอิงเอาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสักขีพยานในการอวยพรให้กับท่านอาจารย์จงประสบแต่ความโชคดีมีชัย มีอายุยืนนาน เป็นผู้จุดประกายแห่งแสงสว่างแก่ผู้ที่ยังมองไม่เห็นท่างดำเนิน และเป็นที่เลื่องลือระบือไกลในชื่อเสียงและเกียรติคุณ ตลอดจนคุณความดีของท่านอาจารย์ที่ได้กระทำไว้ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธุชนคนรุ่นหลังได้มาศึกษาหาความรู้ และ นำความรู้เหล่านั้น ข้อคิดข้อธรรม อันนั้นมาปรับใช้กับชีวิตเพื่อให้ ได้ยังประโยชน์ และ ความสุข จากการปฏิบัติธรรม ด้วยเถิด สาธุ.............

เขียนโดย: ธนาวี เสน่ห์ดี | 4 กันยายน พ.ศ. 2555 19:12:39

ขออนุโมทนาครับ
ตอบโดย: จิรวิชญ์ รณรื่น | 25 กันยายน พ.ศ. 2555 21:02:52
  
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2020 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์