ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ ผู้ฝึกตนเองชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์  
  คุยกับสุทัสสา
 
ความหลังในสงสาร

อาจารย์ค่ะ  หนูได้อ่านหนังสือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมและติดตามมาจนถึงความหลงในสงสาร  จนได้ไปปฎิบัติกรรมฐานที่วัดอัมพวัน

จึงขอสอบถามอาจารย์ว่าหนังสือเล่มความหลังในสงสารจะออกเมื่อไร เพราะรออยู่ค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย: duangrudee | 21 เมษายน พ.ศ. 2555 14:48:29

ดิฉันก็กำลังรออยู่เหมือนกันค่ะ เพราะแต่ละแผ่นฟังแผ่นละหลายรอแล้ วค่ะแล้วเร่มขยายหนังสือไปตามร.ร.ของลูก(ห้องสมุด) และในหมู่ผู้มีพระคุณแก่ดิฉัน
ตอบโดย: วิรัตน์ ทรงพล | 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555 16:54:06
  
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2020 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์