คนที่ผลัดวันประกันพรุ่งนี้ ย่อมเสื่อม ยิ่งผลัดวันมะรืนนี้ ก็ยิ่งเสื่อม  
  คุยกับสุทัสสา
 
กำหนดการออกหนังสือเล่มใหม่

ไม่ทราบว่าขณะนี้มีกำหนดการออกหนังสือเล่มใหม่ (ความหลังในสังสาร) หรือยังครับ

เขียนโดย: สุธี ไพบูลย์สิทธิวงศ์ | 15 เมษายน พ.ศ. 2555 15:06:28
 
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2019 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์