หิริโอตฺตปฺปิยญฺเญว โลกํ ปาเลติ สาธุกํ หิริและโอตตับปปะ ย่อมรักษาโลกไว้เป็นอันดี  
  คุยกับสุทัสสา
 
อาจารย์ช่วยแนะนำค่ายธรรมะสำหรับเด็ก 9-10 ขวบด้วยค่ะ
พอดีมีลูกชายและหลานชายอีก 2 คน รวมเป็น 3 คน อยากให้เข้าค่ายธรรมะ ได้ติดต่อไปที่วัดป่าเจริญราชแต่เต็มแล้ว ไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะแนะนำที่อื่นได้ไหมคะ ถ้าเป็นในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล จะดีมากค่ะ กราบขอบพระคุณค่ะ
เขียนโดย: วันวิสาข์ วรเวชวิจิตร | 21 มีนาคม พ.ศ. 2555 17:33:47

แนะนำให้ติดต่อสอบถามที่ยุวพุทธครับ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕

ตอบโดย: จิรวิชญ์ รณรื่น | 21 มีนาคม พ.ศ. 2555 21:44:56
  
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2020 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์