ขยัน เอาธุระ ทำเหมาะจังหวะ ย่อมหาทรัพย์ได้  
  คุยกับสุทัสสา
 
กราบเรียนอาจารย์สุทัสสา

กระผมเป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์ตอนที่กระผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ วัดป่าเจริญราชธรรม โดยมีครูปิยนาถ จุลอัมพันธ์ เป็นผู้นำไป ตอนนี้อีกประมาณสามสัปดาห์กระผมเรียนก็จะจบปริญญาตรีแล้ว แล้วกระผมก็ปราถนาที่จะบวช เลยนึกถึงอาจารย์ขึ้นมา ๖กระผมพยายามหาทางติดต่อหลายคราแล้วแต่กระผมทำอีเมลล์ของอาจารย์หาย) ด้วยความปรารถนาที่จะถามคำถามเกี่ยวกับหลักธรรม เพื่อให้หายแคลใจ วันนี้กระผมของอนุญาติเข้ามาทักเฉยๆ เพื่อให้แน่ใจว่ากระผมได้เข้าสมาสู่ช่องทางที่สามารถติดต่ออาจารย์ได้อย่างถูกต้อง แล้วจะนำคำถามที่กระผมมีข้อสงสัยมาถามในคราหลัง

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นพพล แตงไทย

เขียนโดย: นพพล แตงไทย | 3 มีนาคม พ.ศ. 2555 18:17:28

เข้ามาถามได้ครับ หรือจะแอ้ดเฟซบุคของคุณแม่แล้วเข้าไปถามในนั้นก็ได้ครับ ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าสำหรับการบวชนะครับ ชีวิตของมนุษย์กิจที่ควรทำที่สุดก็คือการภาวนาเพื่อเป็นไปซึ่งการดับทุกข์ครับ ขออนุโมทนาบุญครับ
ตอบโดย: จิรวิชญ์ รณรื่น | 8 มีนาคม พ.ศ. 2555 16:21:27
  
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2020 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์