สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต ผู้เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าสมณะ  
  คุยกับสุทัสสา
 
พระบรมสารีริกธาตุ
วันนี้ดูข่าวเรื่องที่ประเทศไทยได้อัญเชิญพระทันตธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) ของประกัสสะ พระพุทธเจ้าจากประเทศภูฏานมาสักการะบูชาชั่วคราว แล้วจะอัญเชิญกลับคืน จากเรื่องนารีผลได้กล่าวไว้ว่า พระสรีระของพระกัสสะพระพุทธเจ้ายังคงสภาพอยู่ที่ป่าหิมพานต์ และพระศรีอารียเมตไตรจะเป็นผู้ถวายพระเพลิงพระสรีระในอนาคตข้างหน้า อยากทราบว่าพระทัตนธาตุดังกล่าวเป็นของพระกัสสะพุทธเจ้าจริงหรือไม่ หากใช่ทำไมถึงเกิดขึ้นได้ในเมื่อสระรีระของพระองค์ยังคงสภาพอยู่โดยมิได้มีการถวายพระเพลิง
เขียนโดย: Chanvit Jampasi | 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 23:31:31

ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้า พระทันตธาตุก็จะไม่ใช่ของจริงครับ แล้วแต่ใครจะคิดครับ ส่วนตัวผมกับคุณแม่ ยึดพระพุทธเจ้า และพระไตรปิฎกเป็นหลักครับ
ตอบโดย: จิรวิชญ์ รณรื่น | 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 12:34:21
 
ขอบคุณครับ
ตอบโดย: Chanvit | 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 15:49:04
  
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2020 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์