ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาแล ประเสริฐกว่าทรัพย์  
  คุยกับสุทัสสา
 
ความหลังในสังสาร
รออ่านธรรมนิยายเรื่องต่อจาก ความหลงในสงสาร นะคะ
เขียนโดย: บุษกร สายมณี | 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 10:57:32

ตอบโดย: kanya upamano | 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554 11:07:54
  
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2019 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์