สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน  
  คุยกับสุทัสสา
 
ถามข้อมูล
จากนิยายธรรม ประวัติหลวงพ่อจรัญ มี ตอนหนึ่งกล่าวถึง คนๆหนึ่งที่แม่ป่วย(เป็นมะเร็ง)แล้วได้พาแม่ไปรักษาตัวที่สหรัฐอเมริกา โดยไม่ใช้ยา สารเคมี ฉายรังสี และ แม่หายป่วยใน 5ปี และ เขาได้เป็นคนไทยคนเดีย;ทีีเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อชาวต่างประเทศได้ถูกต้อง ต้องการทราบว่า คนๆนี้ได้เปิดสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ใด
เขียนโดย: พัชราภรณ์ บัวเปรม | 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 23:46:51

ท่านผู้นี้เป็นราชนิกูล ไม่ได้เปิดสถานที่ปฏิบัติธรรม แต่นิมนต์พระมาเทศน์ที่บ้านพักเสมอ ท่านมีชีวิตต่ออีก 10 ปี และได้สิ้นชีพตักษัยไปแล้ว ขออภัยที่ไม่อาจเอ่ยนามได้
ตอบโดย: จิรวิชญ์ รณรื่น | 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 21:02:29
 
ขอบคุณมาก
ตอบโดย: พัชราภรณ์ บัวเปรม | 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 11:24:52
  
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2019 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์