อนิจฺจา วต สงฺขารา สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยงหนอ  
  คุยกับสุทัสสา
 
มักกะลีผล
เรียนอาจารย์คะ คือว่าหนูซื้อมักกะลีผลมาอ่านทั้ง2 เล่ม จบแล้ว อยากทราบว่าจะมีเล่มที่ 3 ต่อหรือปล่าวคะ หรือว่าต้องอ่านเล่มไหนต่อคะ เพราะตอนนี้ อยากซื้อมาอ่านอีกค่ะ ขอบคุณคะ
เขียนโดย: ณพัฐกรณ์ จิรพรจรัส | 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554 09:12:56

มักกะลีผลเป็นเรื่องแรก ต่อด้วย นารีผล สัตว์โลกย่อมเป้นไปตามกรรม วัฎจักรชีวิต และความหลงในสงสาร ตามลำดับครับ ทั้งหมดเป็นเรื่องต่อกันครับ
ตอบโดย: จิรวิชญ์ รณรื่น | 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554 14:03:26
  
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2019 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์