นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา ผู้รู้ทั้งหลายกล่าว่า นิพพานยอดเยี่ยมที่สุด  
  คุยกับสุทัสสา
 
เรียนถามการตั้งหิ้งบูชาพระ
เนื่องด้วยที่อยู่อาศัยเป็นคอนโดมีเนียม ซึ่งมีบริเวณค่อนข้างจำกัด ต้องการตั้งหิ้งบูชาพระเพื่อสวดมนต์ค่ะ พยายามหามุมที่เหมาะสม ได้อ่านบทความหลายชิ้นในเว๊ปต่างๆ ส่วนใหญ่มักบอกว่าไม่ควรตั้งหิ้งพระ หรือโต๊ะพระไปทางทิศตะวันตก และทิศใต้ ขณะที่มุมที่คิดว่าเหมาะสมจะหันไปทางทิศตะวันตก เหมาะสมหรือไม่อย่างไร จึงเรียนถามมาด้วยความเคารพ ขอบคุณมากค่ะ
เขียนโดย: สุวรรณา อนันทานนท์ | 12 กันยายน พ.ศ. 2554 13:49:43

ทางพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เชื่อเรื่องทิศครับ

ขอให้พิจารณาความเหมาะสม

ความเหมาะสมในการตั้งพระพุทธรูปก็คงเป็นจุดที่อยู่สูงหน่อย และไม่ได้อยู่ทางปลายเท้า เหมาะหรือง่ายต่อการทำความสะอาดหิ้ง หรือถวายดอกไม้บูชาครับ

ตอบโดย: จิรวิชญ์ รณรื่น | 19 กันยายน พ.ศ. 2554 23:50:14
  
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2019 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์