ภิยฺโย จ กาเม อภิปตฺถยนฺติ ผู้บริโภคกาม ย่อมปรารถนากามยิ่ง ๆ ขึ้นไป  


USB FLASHDRIVE สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

•วรรณกรรมธรรมะ ที่ควรค่าต่อการครอบครอง
•ลิขสิทธิ์ของแท้
.รวมผลงานทั้งหมด 11 ชุด พร้อมบทเพลงธรรมะอันทรงคุณค่าอีก 1 ชุด รวมเป็น 12 ชุด อยู่ใน usb ไม้พร้อมกล่องไม้อย่างดี
•สกรีนเลเซอร์ลายเซนต์จากอาจารย์
สุทัสสา อ่อนค้อม
•รับประกันสินค้านาน 5 ปี
•มีบริการเก็บเงินปลายทาง

ราคารวมส่งแบบโอนเงิน 1550 บาท
แบบเก็บเงินปลายทาง 1580 บาท

(มีจำหน่ายเสียงอ่านโดย เพ็ญศรี อินทรทัต ด้วยเช่นกัน ลูกค้าสามารถระบุได้)
สนใจติดต่อทางไลน์ middleway  คุยกับสุทัสสา
 
ขออณุญาตนำสื่อ CD ออกเผยแพร่ทางวิทยุชุมชน

ด้วยว่าทางวัดที่อาตมภาพจำพรรษาอยู่มีสถานีวิทยุชุมชน FM 101.25 MHz  ชื่อสถานีวิทยุ My Radio Family (วัดศรีเสวตวนาราม) ได้มีญาติโยมถวาย CD ธรรมะซึ่งลิขสิทธิ์ ผลิตโดย จิรวิชญ์ รณรื่น  ซึ่งเป็นเสียงของท่าน สุทัสสา อ่อนน้อม  คุณโยมที่ถวาย CD มาต้องการให้อาตมภาพนำออกเผยแพร่ทางสถานีวิทยุให้ผู้ที่รับฟังอยู่ได้ฟังกัน  อาตมภาพเห็นว่า CD มีลิขสิทธิ์ จึงใคร่ขออนุญาตจากท่านเสียก่อน  หวังว่าคงได้รับอนุญาตนะ เจริญพร

เขียนโดย: สณชัย กาญจนชุม | 2 กันยายน พ.ศ. 2554 12:50:41

อนุญาติครับพระคุณเจ้า ขออนุโมทนาบุญครับ จิรวิชญ์ รณรื่น
ตอบโดย: จิรวิชญ์ รณรื่น | 9 กันยายน พ.ศ. 2554 00:12:13
 

 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2021 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์