เตสํ วูปสโม สุโข ความสงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายเป็นความสุข  
  คุยกับสุทัสสา
 
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชาแห่งสยาม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชาแห่งสยาม วันที่ 28พฤศจิกายน ถึง 4ธันวาคม 2554 ณ ศาลาธรรม เลขที่ 21 ทางหลวงชนบท 3309 แยกทางหลวง 437 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี       โทร. 02 – 9798851 เขียนจดหมายสมัครมาที่ บก.ยุพา งามสมจิตร นิตยสารกุลสตรี รับ 85 ท่าน มีรถบัสรับส่งทั้งขาไป  และขากลับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เจ้าภาพอุปถัมภ์

1. นิตยสารกุลสตรี

2. รศ.ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) 

3. ผอ.พรพิมล สัตยาภินันท์ (กรมศุลกากร)

เขียนโดย: sasiyada thanayotsophon | 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 23:02:43
 
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2019 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์